Banke met Dré: Sjolefestasie presentasie bekind

Dré praat met twee jonge media ondernemers die dit jaar de Sjolefestasie in Roermond presenteren.