Banke mit Dré: Ein 3Dré Beeldje

Op de Kraanpoort in Roermond worden bijzondere miniatuurbeeldjes gemaakt.