Heur Ich Dich afl 38

met o.a. aandacht voor het voormalige Klooster in Koningsbosch en een bijzondere actie van de brandweer in Limburg.